Avatar Aether Avatar Wulf Avatar Waffles Avatar Viletron Avatar Shep Avatar Menace Avatar Duke Avatar Deepgills Avatar Comrade